وطن یعنی هدف، یعنی شهامت                                         وطن یعنی شرف، یعنی شهادت

شجاع ترین قهرمانان واقعی جهان را بشناسید

 

آرامش و امنیت و عزت امروز خود را مدیون ایثار و فداکاری شهدا و امثال این شجاع ترین قهرمانان تاریخ هستیم، حریفانشان قوی ترین و آماده ترین و با تکنیکی ترین و با تاکتیکی ترین های دنیا بودند، قهرمانانی که باخت نداشتند و وجبی از خاک مقدس ایران را به دشمن نباختند

 بله بله بله رکورد کم سن ترین و مسن ترین سرباز جنگ در جهان از کل جنگ های سراسر دنیا از آن ایرانیان است، اینان که سزاور بهشتند پیرمرد 105 ساله خراسانی و نوجوان 9 ساله کرمانی ست محمدرضا رفیعی جیرفتی خردسال ترین و حاج قربان نوروزی کهنسال ترین سرباز جنگ است،از این حیث دفاع مقدس رکوردار تمام جنگهای دنیاست.

The youngest and the oldest veteran over the world

منبع: سایت خبری شهید نیوز شهید خبر

روزنامه صبح

http://www.shahidnews.com/view/109965/%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

جوان ترین رزمنده دفاع مقدس