خبر ویژه "پایگاه اطلاع رسانی سپاه ثارالله" بدینوسیله به اطلاع می رساند.

محمدرضا رفیعی جیرفتی کم سن ترین و حاج قربان نوروزی مسن ترین فرد بسیجی دوران دفاع مقدس بودند.

 

 

پایگاه رسمی اطلاع رسانی سپاه ثارالله

Www.saeir.ir/?q=node/18006