سخنرانی محمدرضا رفیعی در جمع فعالان اجتماعی و فرهنگی دی ماه 93 ژانویه 2015 تهران ، تالار تفاهم

 

محمدرضارفیعی

جوانترین رزمنده دفاع مقدس