سلسله نشست های زندگی خوب با حضور کم سن ترین بسیجی دوران دفاع مقدس چهارشنبه 16 دی ماه 94 برگزار شد.محمدرضا رفیعی