وب سایت خبری شهرستان کوهبنان نوشت: کوچک ترین شهید دفاع مقدس کرمانی و زنده است

کوهبنان امید، محمدرضا رفیعی 9 ساله خردسال ترین رزمنده دفاع مقسدساس بود که خبر شهادتش را اینگونه اعلام کردند: بیاد شهید محمدرضا رفیعی ....

نام محمدرضا رفیعی در تاریخ ماندگار بود که این شهید دفاع مقدس از زنده بودن خود خبر داده است

شهید محمدرضا رفیعی