تک تیرانداز زبر دست عنبرآبادی

غلامحسین مهیمی ساسان مهیمی محمدرضا رفیعی  غلامحسین خان مهیمی

رزمنده عنبرآبادی بخاطر به هلاکت رساندن فرمانده ماجراجوی عراقی یک راس گاو شیری جایزه گرفت تیرماه سال ۶۷ پس از شهادت سردار مهدی طیاری (مرد شماره یک کربلای ۵ ) ما پشت خاکریز خط یک جبهه سنگر گرفته بودیم، هر روز یکی از نیروهای دشمن می پرید روی خاکریز و حالت تمسخر انگشت شصتش را بالا می گرفت و عربده می کشید وسریع پشت خاکریز ناپدید می شد، نیروی ماجراجوی دشمن هدف یکی از بچه های گردان ما  قرار گرفت ودیگه پیداش نشد، بخاطر دارم همان روز سردار محمد مارانی مسول اطلاعات تیپ ، فرمانده فعلی قرارگاه قدس هم تشریف آورد و به میمنت سرنگون شدن نیروی شرور دشمن شیرینیش از خرماهای اهدایی مردم جنوب خوردیم…حاج سید کمال هاشمی تعریف کرد : سال ۶۰ اوایل جنگ نیز یکی از فرماندهان دشمن هر صبح با دوربین دید میزد و اطلاعات کسب می کرد که یکی از رزمندگان عنبرآباد فرمانده عراقی را زد و جایزه دلخواهش را گرفت، حواله ای به امیر غلامحسین مهیمی از متمکنین نیکوکار عنبرآبادی صادر شد… بر تکه کاغذ نوشتند : به حامل نامه یک راس گاو ماده تحویل فرمایید که آقای ساسان مهیمی فرزند غلامحسین خان نامه را می بوسه وسریع دستور می ده یک راس گاو شیری به مادر آن رزمنده عنبرآبادی تحویل می دهند.